Dermatoloq və Veneroloq

Uzman Dr Mehdi İSKƏNDƏRLİ

Doktor Mehdi İskəndəri Avstraliyanın Sidney şəhərindəki St. George Hospitalında ixtisas artırmada olmuş, Türkiyənin İzmir şəhərindəki Ege Universitetində dörd illik rezidentura keçmiş və Dəri və Zöhrəvi Xəstəlikləri mütəxəssisi ünvanını almışdır. Dermatoloq Mehdi İskəndərli

Dermatologiya uzmanı olaraq hər zaman hədəfim xəstələrin müalicəsi zamanı problemin sistem xəstəlikləri fonunda yarana biləcəyini nəzərə alaraq ətraflı araşdırmalara müraciət etdikdən sonra müalicələrə başlamaqdır. Bir çox dəri xəstəlikləri daxili xəstəliklələ əlaqəli meydana gələ biləcəyi üçün hər zaman olmasa da bir çox hallarda laborator, radioloji, mikrobioloji testlərə müraciət edirik. Hətta dinaqozun dəqiqləşdirilməsi üçün dəri analizi də götürürük. Keyfiyyətli və köklü tibbi xidmətin ünvanı Kutanoz Klinikada.

Uzman Dr. Mehdi İskəndərli MD 2003-ci ildə Azərbaycan Tibbi Universitetin daxil olmuşdur. 2009-cu ildə həmin universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 2010-cu ilə Sumqayıt şəhər Ruhi-Əsəb Dispanserinde internatura proqramını keçərək həkim psixiatr ixtisasını əldə etmişdir. 2011-ci illdə Türkiyənin İzmir şəhəri, Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Dəri ve Zöhrəvi Xəstəlikləri kafedrasında rezidentura proqramın daxil olmuşdur. 2015-ci ildə dörd illik dəri və zöhrəvi xəstəlikləri rezidentura proqramını uğurla bitirərək dəri həkimi yəni, dermatoveneroloq ixtisasına yiyələnmişdir. Rozasea xəstəliyi müdafiə etdiyi elmi tədqiqat işinin əsas mövzsusu olmuşdur. Rozaseanın müalicəsi zamanı IPL cihazının effektivliyi haqqında elmi referatı münsiflər tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Dermatoloq Mehdi İskəndərli rezidentura müddətində dəfələrlə Türkiyədə, Avropada, Kanadada ve ABŞ-da təşkil olunan beynəlxalq elmi konfranslara və elmi seminarlara qatılmışdır. ABŞ-da, Avropada və Türkiyədə təşkil olunan elmi simpoziumlarda şifahi elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 2015-cil ildə Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən 23-cü dünya dermatologiya konqresində hələ rezident ikən ‘‘Overlap of bullous pemfigoid and pustular psoriasis” adlı elmi məruzəni şifahi şəkildə təqdim etmişdir. 

 

Uzman Dr. Mehdi İskəndərlinin elmi məqalələri Avropanın ve Türkiyənin nüfuzlu jurnallarında çap edilmişdir. ”A case of Bannayan–Riley–Ruvalcaba syndrome. A new clinical finding and brief review” məqaləsində o ilk dəfə genetik dəri xəstəliyinin yeni klinik əlamətini təsvir etmişdir. Mehdi doktorun ”Pemphigoid diseases as a sign of active psoriasis. A case report and brief review” elmi işi inglis dilindən alman dilinə tərcümə edilərək yenidə dərc edilmişdir. 

Dəri həkimi Mehdi İskəndərli Avropanın ən seçilmiş rezidentlərinin qəbul edildiyi ”Euorderm Excellence” rezident konqresinə daxil olan ilk və yeganə azərbaycanlıdır.  Avropa Dermatovenerologiya Akademiyasının (EADV) ”John Stratigos Memorial Scholarship” qrantının qalibidir. Amerika Dermatologiya Akadmeiyasının ”Strauss & Katz Fund Scholarship” qrantını əldə edib. Fransanın Nice şəhərində keçirilən ”Dermatoonkologiyanın Diaqnostikasında Müasir Yanaşma” kursunda təqdim etdiyi kliniki hal ən yaxşı üç mühazirədən birisi seçilmidir və mükafatlanıdırlmışdır. 2017-ci ildə Avstraliyanın Sidney şəhərində yerləşən St. George Hospitalının dermatologiya kafedrasında üç aylıq ixtisasartıma keçmişdir. Türkiyənin, Avropanın və ABŞ-ın dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin təqaüdləri ilə təltif edilmişdir. Türkiyənin, Avropanın və ABŞ-ın dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin üzvüdür. İngilis, Rus ve Türk dillərində sərbəst danışır. Hal-hazırda 2016-cı ildən etibarən ölkəmizdə müstəqil uzman həkim olaraq tibbi fəaliyyətini davam etdirir. 


AKADEMİK FƏALİYYƏT


Uzm. Dr. Mehdi İskəndərli akademik fəaliyyətə rezidenturanın ilk illərində məşqul olmağa başlamışdır. Beynəlxalq konfranslarda çoxlu sayda yazılı məruzələri çap edilmişdir. Bir-neçə dəfə elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi məqalələri yüksək indeksli jurnallarda çap edilmişdir. Beynəlxalq dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin üzvüdür.


Beynəlxalq elmi məqalələrim

1. Iskandarli M, Yaman B. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(4):716-8

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ertam I, Yaman B, Ozturk G. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2016;30(6):1055-1056. doi: 10.1111/jdv.13106.

3. Iskandarli M, Yaman B, Aslan A. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome. A New Clinical Finding And Brief Review. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):1040-3,doi: 10.1111/ijd.13013.

4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Pemphigoid Diseases as a Sign of Active Psoriasis: A Case Report and Brief Review. Dermatology, 2015;231(4):319-21

5. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Bullöses Pemphigoid als Anzeichen einer aktiven Psoriasis: Fallbericht und kurze Literaturübersicht. Karger Kompass Dermatol, 2016;4:105-108, DOI:10.1159/000446520

6. Iskandarli M, Banu Yaman, Can Ceylan. Hypertrichosis lanuginosa acquisita associated with non-Hodgkin lymphoma. Dermatol sin, 2016;34:58-59

7. Iskandarli M, Dobur F, Idil Unal. Gardner-Diamond syndrome in a pediatric patient. Dermatol sin, 2016;34(2):114-115 doi.org/10.1016/j.dsi.2015.10.006

8. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long term Sequelae of Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome. Indian J Dermatol, 2016; 61: 238

9. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Unal I. Rare Association Of Morphea With Vesicular Pemphigoid. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):562-3

10. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):566-9

11. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan N, Ceylan, C. Tuberculosis cutis orificialis in adalimumab related immunosupressive patient. Ann Dermatol, 2017 Feb;29(1):114-116. doi: 10.5021/ad.2017.29.1.114


Avropada təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G, Ertam I, Yaman B. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. European Academy of Dermatology and
Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Kandiloglu G, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

3. Iskandarli M, Ceylan C. Henoch-Schönlein Purpura induced by Penicilllin in Adult Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

5. Iskandarli M, Ozturk G, Unal I. Gardner-Diamond Syndrome in Pediatric Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

6. Iskandarli M, Ertam I. Successful Treatment of Severe Necrotizing Vasculitis With Pulse Steroid And Cyclophosphamide. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

7. Iskandarli M., Ertam I., Unal I. Impact of intense pulse light on quality of life in patients with erythematous telangiectatic rosacea. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

8. Iskandarli M., Yaman B. Trichotillosis Totalis and Trichotillosis of the Wig as a Consequence of Long-lasting Trichotillomania. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

9. Iskandarli M., Gerceker Turk B., Yaman B., Ceylan N., Ceylan C. Tuberculosis Cutis Orificialis in Adalimumab Related Immunosupressive Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)


Amerika və Kanadada təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Ceylan C. A case of Hypertrichosis Lanuginosa Acquisita associated with Non-Hodgkin Lymphoma. American Academy of Dermatology, 73rd AAD annual meeting, 20-24.03.2015, San Francisco, Califronia, USA (poster)

2. Iskandarli M, Unal I. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)

3. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long-term Sequelae of DRESS Syndrome. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)


Türkiyədə təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Atik T, Arslan Ates E, Aykut A, Onay H, Iskandarli M, Cogulu O, Dereli T, Ozkinay F. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome: Clinical Diagnosis and Molecular Analysis. Istanbul University, 6th Istanbul Dysmorphology Days, 03-04 May 2013, Salt Galata Istanbul, Turkey. V10 (poster)

2. Gerceker Turk B, Yaman B, Iskandarli M, Karadadas H, Unal I. Rare Association of Morphea with Vesicular Pemphigoid. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)

3. Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Karadadas H, Idil Unal. Paraneoplastic Pemphigus. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)

4. Iskandarli M, Dereli T, Ozkınay F. Bannayan-Riley-Ruvalcaba: A rare Hamartomatous Syndrome. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National
Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)

5. Iskandarli M, Sahin D, Javadpour M, Yaman B. HPV 18 related Epidermodysplasia Verruciformis. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)

6. Kayas Y, Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Idil Unal. Dermatomyositis. 9th Ege Dermatology Days of Turkish Dermatovenereology Society, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p323-324 (poster)

7. Iskandarli M, Ertam I, Yaman B, Kandiloglu G. Non-Hodgkin Lymphoma associated Eczema and Prurigo Nodularis. A Case Report. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p145-147 (poster)

8. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan C. Superficial Leiomyosarcoma. Turkish Dermatooncology Society, 3rd Dermatooncology Agenda, Baku, Azerbaijan, 04- 06.09.2014.p2 (poster)


Şifahi elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p87-88 (Oral presentation)

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Overlap of Bullous Pemphigoid and Pustular Psoriasis. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Oral presentation)


Mükafatlar

1. Scholarship of European Academy of the Dermatology and Venereology (EADV), 05-08.03.15
2. Scholarship of American Academy of Dermatology and Venereology (AAD), 20-24.03.2015
3. Scholarship of Turkish Society of Dermatology (TDD), 08-13.06.2015


Beynəlxalq təcrübələr

1. Erasmus Staff Training program in Warsaw Medical University Dermatology Department, 23-29 June 2013, Warsaw, Poland
2. EADV Summer School-Dermatopathology, part 2, Ghent, Belgium 30.06-4.07.2
3. 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014
4. 11th Euroderm Excellence 12-15.11.2014, Nice, France
5. 7th Winter School of Turkish Society of Dermatology, 10-14.12.2014, Turkey, Antalya
6. 2th EADV Spring Symposium 5-8.03.2015, Valencia, Spain
7. 73rd Annual Meeting of AAD, 20-24.03.2015, San Francisco, California, USA
8. 23rd World Congress of Dermatology, 08-13.06.2015, Vancouver, Canada
9. EADV Summer School, ESDR-EADV Workshop, Inherited and acquired bullous disorders diseases from the bench to the patient in Marburg, Germany, 20-24.07.2015
10. EADV fostering course, New Non Invasive Skin Imaging Technique, 25-27.09.2015, Nice, France.
11. EADV Fostering Resident Course on Advanced Paediatric Dermatology 6-7 November 2015, Budapest, Hungary
12. 25th EADVCongress, Vienna, Austria, 28.09.2016-02.10.2016
13. ISD sponsored mentorship program in Dermatology Department of St. George Hospital, Sydney, Australia, 23.10.2017-23.12.2017


Üzvlük

1. Avropa Dermatologiya və Venerologiya Akademiyası
2. Beynəlxalq Dermatologiya Cəmiyyəti
3. Türkiyə Dəri və Zöhrəvi Xəstəlikləri Dərnəyi
4. Türkiyə Dermatologiya Dərnəyi


SERTİFİKATLARQALEREYYAİş saatları

Qarafikə görə randevu al


Həkimin qəbuluna düş

Əlaqə vasitələri

Zəng

(051) 444 66 44


Whatsapp

Vatsapa yaz


Qəbula yazıl

Həmən qəbula düş


E-mail et

info@kutanozklinika.com

Dermatologiya uzmanı olaraq hər zaman hədəfim xəstələrin müalicəsi zamanı problemin sistem xəstəlikləri fonunda yarana biləcəyini nəzərə alaraq ətraflı araşdırmalara müraciət etdikdən sonra müalicələrə başlamaqdır. Bir çox dəri xəstəlikləri daxili xəstəliklələ əlaqəli meydana gələ biləcəyi üçün hər zaman olmasa da bir çox hallarda laborator, radioloji, mikrobioloji testlərə müraciət edirik. Hətta dinaqozun dəqiqləşdirilməsi üçün dəri analizi də götürürük. Keyfiyyətli və köklü tibbi xidmətin ünvanı Kutanoz Klinikada.

Uzman Dr. Mehdi İskəndərli MD 2003-ci ildə Azərbaycan Tibbi Universitetin daxil olmuşdur. 2009-cu ildə həmin universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 2010-cu ilə Sumqayıt şəhər Ruhi-Əsəb Dispanserinde internatura proqramını keçərək həkim psixiatr ixtisasını əldə etmişdir. 2011-ci illdə Türkiyənin İzmir şəhəri, Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Dəri ve Zöhrəvi Xəstəlikləri kafedrasında rezidentura proqramın daxil olmuşdur. 2015-ci ildə dörd illik dəri və zöhrəvi xəstəlikləri rezidentura proqramını uğurla bitirərək dəri həkimi yəni, dermatoveneroloq ixtisasına yiyələnmişdir. Rozasea xəstəliyi müdafiə etdiyi elmi tədqiqat işinin əsas mövzsusu olmuşdur. Rozaseanın müalicəsi zamanı IPL cihazının effektivliyi haqqında elmi referatı münsiflər tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Dermatoloq Mehdi İskəndərli rezidentura müddətində dəfələrlə Türkiyədə, Avropada, Kanadada ve ABŞ-da təşkil olunan beynəlxalq elmi konfranslara və elmi seminarlara qatılmışdır. ABŞ-da, Avropada və Türkiyədə təşkil olunan elmi simpoziumlarda şifahi elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 2015-cil ildə Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən 23-cü dünya dermatologiya konqresində hələ rezident ikən ‘‘Overlap of bullous pemfigoid and pustular psoriasis” adlı elmi məruzəni şifahi şəkildə təqdim etmişdir. 

 

Uzman Dr. Mehdi İskəndərlinin elmi məqalələri Avropanın ve Türkiyənin nüfuzlu jurnallarında çap edilmişdir. ”A case of Bannayan–Riley–Ruvalcaba syndrome. A new clinical finding and brief review” məqaləsində o ilk dəfə genetik dəri xəstəliyinin yeni klinik əlamətini təsvir etmişdir. Mehdi doktorun ”Pemphigoid diseases as a sign of active psoriasis. A case report and brief review” elmi işi inglis dilindən alman dilinə tərcümə edilərək yenidə dərc edilmişdir. 

Dəri həkimi Mehdi İskəndərli Avropanın ən seçilmiş rezidentlərinin qəbul edildiyi ”Euorderm Excellence” rezident konqresinə daxil olan ilk və yeganə azərbaycanlıdır.  Avropa Dermatovenerologiya Akademiyasının (EADV) ”John Stratigos Memorial Scholarship” qrantının qalibidir. Amerika Dermatologiya Akadmeiyasının ”Strauss & Katz Fund Scholarship” qrantını əldə edib. Fransanın Nice şəhərində keçirilən ”Dermatoonkologiyanın Diaqnostikasında Müasir Yanaşma” kursunda təqdim etdiyi kliniki hal ən yaxşı üç mühazirədən birisi seçilmidir və mükafatlanıdırlmışdır. 2017-ci ildə Avstraliyanın Sidney şəhərində yerləşən St. George Hospitalının dermatologiya kafedrasında üç aylıq ixtisasartıma keçmişdir. Türkiyənin, Avropanın və ABŞ-ın dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin təqaüdləri ilə təltif edilmişdir. Türkiyənin, Avropanın və ABŞ-ın dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin üzvüdür. İngilis, Rus ve Türk dillərində sərbəst danışır. Hal-hazırda 2016-cı ildən etibarən ölkəmizdə müstəqil uzman həkim olaraq tibbi fəaliyyətini davam etdirir. 


AKADEMİK FƏALİYYƏT


Uzm. Dr. Mehdi İskəndərli akademik fəaliyyətə rezidenturanın ilk illərində məşqul olmağa başlamışdır. Beynəlxalq konfranslarda çoxlu sayda yazılı məruzələri çap edilmişdir. Bir-neçə dəfə elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Elmi məqalələri yüksək indeksli jurnallarda çap edilmişdir. Beynəlxalq dermatovenerologiya cəmiyyətlərinin üzvüdür.


Beynəlxalq elmi məqalələrim

1. Iskandarli M, Yaman B. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(4):716-8

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ertam I, Yaman B, Ozturk G. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2016;30(6):1055-1056. doi: 10.1111/jdv.13106.

3. Iskandarli M, Yaman B, Aslan A. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome. A New Clinical Finding And Brief Review. Int J Dermatol. 2016 Sep;55(9):1040-3,doi: 10.1111/ijd.13013.

4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Pemphigoid Diseases as a Sign of Active Psoriasis: A Case Report and Brief Review. Dermatology, 2015;231(4):319-21

5. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Bullöses Pemphigoid als Anzeichen einer aktiven Psoriasis: Fallbericht und kurze Literaturübersicht. Karger Kompass Dermatol, 2016;4:105-108, DOI:10.1159/000446520

6. Iskandarli M, Banu Yaman, Can Ceylan. Hypertrichosis lanuginosa acquisita associated with non-Hodgkin lymphoma. Dermatol sin, 2016;34:58-59

7. Iskandarli M, Dobur F, Idil Unal. Gardner-Diamond syndrome in a pediatric patient. Dermatol sin, 2016;34(2):114-115 doi.org/10.1016/j.dsi.2015.10.006

8. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long term Sequelae of Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome. Indian J Dermatol, 2016; 61: 238

9. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Unal I. Rare Association Of Morphea With Vesicular Pemphigoid. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):562-3

10. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. G Ital Dermatol Venereol, 2016 October;151(5):566-9

11. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan N, Ceylan, C. Tuberculosis cutis orificialis in adalimumab related immunosupressive patient. Ann Dermatol, 2017 Feb;29(1):114-116. doi: 10.5021/ad.2017.29.1.114


Avropada təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G, Ertam I, Yaman B. Successful treatment of Wilson disease associated IgA Pemphigus with IVIG. European Academy of Dermatology and
Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yildirim Simsir I, Yaman B, Kandiloglu G, Unal I. Primary Anetoderma Associated with Silent Thyroiditis. European Academy of Dermatology and Venereology, 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014 (poster)

3. Iskandarli M, Ceylan C. Henoch-Schönlein Purpura induced by Penicilllin in Adult Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

4. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Ozturk G. Doxepin Induced Bullous Pemphigoid-like Drug Eruption. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

5. Iskandarli M, Ozturk G, Unal I. Gardner-Diamond Syndrome in Pediatric Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

6. Iskandarli M, Ertam I. Successful Treatment of Severe Necrotizing Vasculitis With Pulse Steroid And Cyclophosphamide. European Academy of Dermatology and Venereology, 12th EADV Spring Symposium, Valencia, Spain, 05-08.03.2015 (poster)

7. Iskandarli M., Ertam I., Unal I. Impact of intense pulse light on quality of life in patients with erythematous telangiectatic rosacea. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

8. Iskandarli M., Yaman B. Trichotillosis Totalis and Trichotillosis of the Wig as a Consequence of Long-lasting Trichotillomania. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)

9. Iskandarli M., Gerceker Turk B., Yaman B., Ceylan N., Ceylan C. Tuberculosis Cutis Orificialis in Adalimumab Related Immunosupressive Patient. European Academy of Dermatology and Venereology, 25th EADV Congress, Austria, Vienna, 28.09.2016-02.10.2016 (poster)


Amerika və Kanadada təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Ceylan C. A case of Hypertrichosis Lanuginosa Acquisita associated with Non-Hodgkin Lymphoma. American Academy of Dermatology, 73rd AAD annual meeting, 20-24.03.2015, San Francisco, Califronia, USA (poster)

2. Iskandarli M, Unal I. The Role of Dermatologist in the Diagnosis of Systemic Langerhans Cell Histiocytosis in Adult Patient. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)

3. Iskandarli M, Ozturk G. Alopecia Areata and Vitiligo as a Long-term Sequelae of DRESS Syndrome. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Poster)


Türkiyədə təqdim edilən yazılı elmi məruzələr

1. Atik T, Arslan Ates E, Aykut A, Onay H, Iskandarli M, Cogulu O, Dereli T, Ozkinay F. A Case of Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome: Clinical Diagnosis and Molecular Analysis. Istanbul University, 6th Istanbul Dysmorphology Days, 03-04 May 2013, Salt Galata Istanbul, Turkey. V10 (poster)

2. Gerceker Turk B, Yaman B, Iskandarli M, Karadadas H, Unal I. Rare Association of Morphea with Vesicular Pemphigoid. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)

3. Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Karadadas H, Idil Unal. Paraneoplastic Pemphigus. Fall Meeting of Eastern Black Sea Dermatovenereology Society. Trabzon, Turkey 13-14.09.2013 (poster)

4. Iskandarli M, Dereli T, Ozkınay F. Bannayan-Riley-Ruvalcaba: A rare Hamartomatous Syndrome. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National
Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)

5. Iskandarli M, Sahin D, Javadpour M, Yaman B. HPV 18 related Epidermodysplasia Verruciformis. Turkish Pediatrik Dermatology Society, 6th National Pediatric Dermatology Days, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 17-20.04.14. (poster)

6. Kayas Y, Gerceker Turk B, Iskandarli M, Yaman B, Idil Unal. Dermatomyositis. 9th Ege Dermatology Days of Turkish Dermatovenereology Society, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p323-324 (poster)

7. Iskandarli M, Ertam I, Yaman B, Kandiloglu G. Non-Hodgkin Lymphoma associated Eczema and Prurigo Nodularis. A Case Report. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p145-147 (poster)

8. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ceylan C. Superficial Leiomyosarcoma. Turkish Dermatooncology Society, 3rd Dermatooncology Agenda, Baku, Azerbaijan, 04- 06.09.2014.p2 (poster)


Şifahi elmi məruzələr

1. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Senturk B, Yaman B, Kandiloglu G, Ozturk G. Sulfasalazine induced DRESS Syndrome. Turkish Dermatovenereology Society, 9th Ege Dermatology Days, Marmaris, Turkey, 07-11.05.14. p87-88 (Oral presentation)

2. Iskandarli M, Gerceker Turk B, Yaman B, Ozturk G. Overlap of Bullous Pemphigoid and Pustular Psoriasis. International League of Dermatological Societies. 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 08-13.06.2015 (Oral presentation)


Mükafatlar

1. Scholarship of European Academy of the Dermatology and Venereology (EADV), 05-08.03.15
2. Scholarship of American Academy of Dermatology and Venereology (AAD), 20-24.03.2015
3. Scholarship of Turkish Society of Dermatology (TDD), 08-13.06.2015


Beynəlxalq təcrübələr

1. Erasmus Staff Training program in Warsaw Medical University Dermatology Department, 23-29 June 2013, Warsaw, Poland
2. EADV Summer School-Dermatopathology, part 2, Ghent, Belgium 30.06-4.07.2
3. 23rd EADV Congress, Amsterdam, Netherland, 08-12.10.2014
4. 11th Euroderm Excellence 12-15.11.2014, Nice, France
5. 7th Winter School of Turkish Society of Dermatology, 10-14.12.2014, Turkey, Antalya
6. 2th EADV Spring Symposium 5-8.03.2015, Valencia, Spain
7. 73rd Annual Meeting of AAD, 20-24.03.2015, San Francisco, California, USA
8. 23rd World Congress of Dermatology, 08-13.06.2015, Vancouver, Canada
9. EADV Summer School, ESDR-EADV Workshop, Inherited and acquired bullous disorders diseases from the bench to the patient in Marburg, Germany, 20-24.07.2015
10. EADV fostering course, New Non Invasive Skin Imaging Technique, 25-27.09.2015, Nice, France.
11. EADV Fostering Resident Course on Advanced Paediatric Dermatology 6-7 November 2015, Budapest, Hungary
12. 25th EADVCongress, Vienna, Austria, 28.09.2016-02.10.2016
13. ISD sponsored mentorship program in Dermatology Department of St. George Hospital, Sydney, Australia, 23.10.2017-23.12.2017


Üzvlük

1. Avropa Dermatologiya və Venerologiya Akademiyası
2. Beynəlxalq Dermatologiya Cəmiyyəti
3. Türkiyə Dəri və Zöhrəvi Xəstəlikləri Dərnəyi
4. Türkiyə Dermatologiya Dərnəyi


SERTİFİKATLARQALEREYYAİş saatları

Qarafikə görə randevu al


Həkimin qəbuluna düş

Əlaqə vasitələri

Zəng

(051) 444 66 44


Whatsapp

Vatsapa yaz


Qəbula yazıl

Həmən qəbula düş


E-mail et

info@kutanozklinika.com

Mehdi doktor rəqəmlərlə

Uğur və mükafatar

Kutanoz Klinikanın həkimləri daima öz üzərində işləyərək yeniliklərə can atırlar


01234567890

İş stajı

8 ildir ki, Azərbaycanda faəliyyətimiz davam edir. 4 il isə Türkiyə Cümhuriyyətində tibbi xidmət göstərmişik.


01234567890

Tibbi heyyət

Peşəkar tibbi heyyətimiz dəri xəstəliklərindən əziyyət çəkən soydaşlarımıza xidmət etməkdədir.


0123456789001234567890

Mükafatlar

Həkimlərimiz müxətlif tədbirlərdə iştirak edərək dərəcələrini artırmaqla müxtəlif mükafatlar əldə etmişdir.


0123456789001234567890012345678900123456789001234567890+

Razı qalanlar

Məmnun qalan pasientlərimizin sayı durmada artmaqdadır. Xəstə məmnuniyyəti hər şeydən əvvəldir
Onlar artıq şəfasına qovuşdular. Sizdə qovuşun

Yaşanan təcrübələr və səmimi etiraflar

Kutanoz Klinikaya müraciət edənlər və Uzman Dr. Mehdi İskəndərlinin əlindən şəfa tapan soydaşlarımızın ürəklərindən gələnlər


Möhtəşəm tibbi xidmət

Hörmtəli Dr .Mehdi İskəndərli. Mən Eyvazova Gülnar bir ay əvvəl sizin qəbulunuza gəldim və çox razı qaldım. Uzun illər mənim həyatımı məhv etmiş bu xəstəlikdən demək olar ki, qurtarmısız. Bu yaşıma qədər yeganə yay fəsli idi ki, bu qədər xoşbəxtdəm. Çox sağolun. Problemi olan hər kəsə sizi tövsiyyə edəcəm.

Gülnar Eyvazova
Çox kömək oldunuz

Mən Ələkbərli Məhəmməd Nadir oğlu, üzümdəki sızanaqlar və ləkələrlə bağlı bir çox yerlərə getdiyimə baxmayaraq effekti görmədim və mən də kompleks yaranmışdır. Sonra sosial şəbəkələrdə Mehdi həkimin adını eşidəndə ona müraciət etmək qərarı aldım. İlk başda ümidim olmasa da zamanla müalicənin uğurla keçdiyini müşahidə etdim. Buna görə Mehdi həkimə dərin minnətdarlığımı bildiriəm və ona gələcək işlərində uğurlar diləyirəm.

Məhəmməd Ələkbərli
Kompleksdən qurtuldum

Hörmətli həkim Mehdi İskəndərli. Oğlum Rüfətin psoriaz xəstəliyindən qurtarmasında öz şəfalı müalicələrinizin nəticəsini gördük. Buna görə sizə öz adımdan və ailəm adından çox sağolun deyirəm. İnşallah bütün xəstələr sizin sayənizdə öz şəfasınız tapar.

Bəhruz Qasımov
Yenidən formadayam

Bir ildir dəri problemindən əziyyət çəkirdim və dəyişdiyim həkim sayı on ikini keçmişdir. Sizin müalicənizin beşinci günündə xəstəliyin məhvi….İnana bilmirəm ki, sağalmışam. Müalicələrim də davam edir. Məsuliyyətiniz, həkim sevginiz, savadınız….Var olun hər zaman.

Natavan Musayeva